ENKM Objekty Sochy sv. Antonín Paduánský

sv. Antonín Paduánský

(dochovaná)

Velehradská

Komentář

1999 - Mgr. Budík Jaroslav - Očištění, nahrazení betonových doplňků umělým kamenem, obnovení svatozáře, barevné sjednocení, hydrofobizace.
2006 - Mgr. Petr A. Josef - Posunutí a otočení o 180° v rámci budování okružní křižovatky u LIDLu. Nově umístěn do středu kruhového objezdu.
2016 - BcA. Sušeň Tomáš - Figura restaurována, podstavec nahrazen kamennou kopií

Kamenná socha sv Antonína Paduánského z r. 1740 situovaná dnes v travnaté ploše kruhového objezdu na ul. Velehradské. Dílo sestává z novodobého odstupňovaného podstavce se vsazenou nápisovou deskou a původní sochy světce.

Nápisy: Sancte Antoni ora pro nobis! MDCCII. Haec statua acultoribus S. Antonii renovata MDCCLXIII. Renovatum a.d. MDCCIII. Překlad: Svatý Antoníne oroduj za nás! 1702. Tato socha sv. Antonína byla opravena 1763. Opraveno 1703.

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

NPÚ

68462/7-6022, 1563499525

Ústřední seznam kulturních památek

68462/7-6022, 1563499525
sv. Antonín Paduánský, zdroj: Patka 10. 4. 2015
zdroj: Patka 10. 4. 2015