ENKM Objekty Sochy Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Jana Křtitele

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Jana Křtitele

(dochovaná)

Masarykovo náměstí

Komentář

Kromě kostela je součástí památkově chráněného areálu i barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

NPÚ

35733/7-6009, 1000147542

Ústřední seznam kulturních památek

35733/7-6009, 1000147542
Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Jana Křtitele

Zdroje

Kostel svatého Jana Křtitele (Kroměříž). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org