ENKM Objekty Sochy Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

(dochovaná)

Riegrovo náměstí

Autor

Jan Václav Sturmer

Komentář

Sousoší pořídili kroměřížští měšťané s přispěním svatomořické kapituly a olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala kardinála ze Schrattenbachu jako výraz vděčnosti za překonání morové epidemie z roku 1715. Svatý biskup Wolfgang je v čele sloupu a obklopují jej protimoroví ochránci Sv. Šebestián, František Xaverský, Karel Boromejský a Rozálie z Palerma se sochami Mariiny matky Anny a Eligia (patrona zlatníků). Na sloupu je sousoší Nejsvětější Trojice.

1977 - OPS Kroměříž - Restaurování soch, kovářských prvků, zlacení, barevné sjednocení.
1997 - Mgr. Budík Jaroslav - Oprava andílka.
1999 - Marková Dana, restaurátorka - Očištění, odstranění nevhodných plomb, domodelování, přespárování, přetmelení, temování prasklých částí nerezovými materiály, obnova atributů včetně zinkování a zlacení, obnova kovových prvků, obnova erbů, retuše sjednocení hydrofobizace.
2004 - Marková Dana, restaurátorka - Očištění, hydrofobizace.
2018 - Běhal Jiří - restaurátorský záměr - část uměleckokovářská
2021 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - restaurování celého sloupu.

NPÚ

39566/7-6009, 1000151597

Ústřední seznam kulturních památek

39566/7-6009, 1000151597
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, zdroj: Patka 30. 1. 2022
zdroj: Patka 30. 1. 2022

Zdroje

Sloup nejsvětější trojice Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 24.3.2015
zdroj: Patka 24.3.2015