ENKM Objekty Sochy Radost ze života

Radost ze života

(dochovaná)

Spáčilova

Autor

Alois Šutera (1933–1983)

Komentář

podstavec je kruhově koncipovaný betonový monolit osazený pěti figurálními kompozicemi (reliefy) alegorie: Mateřství, Člověk a příroda, Hudba, Sport a Vzdělání
výška 370 cm, průměr v půdoryse 480 cm
Sousoší bylo komponováno k poctě největšího daru, který člověk dostal, to je dar života.
sídliště Oskol - investorem byl Okresní národní výbor Kroměříž.
Radost ze života, zdroj: Patka 16. 01. 2020
zdroj: Patka 16. 01. 2020

Zdroje

Co znázorňuje sousoší na sídlišti Oskol? Zpravodaj města Kroměříže. 1981, (9), s. 150.