ENKM Objekty Sochy Panna Marie u Hertlova

Panna Marie u Hertlova

(dochovaná), místní část Trávník

Komentář

Památce své dcery
NATÁLIE MLČOCHOVÉ
věnovala
ANNA HUBÍKOVÁ
z Trávníku
1906
Postaveno ochotou a péčí
JOSEFA a ROZÁLIE
manželů VRZALOVÝCH
1907

Zdrávas vítězná ochrano
Moravy
přispěj přímluvou svou
lidu svému
Panna Marie u Hertlova, zdroj: Patka 21. 4. 2015
zdroj: Patka 21. 4. 2015
, zdroj: Patka 21.4.2015
zdroj: Patka 21.4.2015
, zdroj: Patka 21.4.2015
zdroj: Patka 21.4.2015