ENKM Objekty Sochy Mariánský sloup - Velké nám.

Mariánský sloup - Velké nám.

(dochovaná)

Velké náměstí

Komentář

Barokní sloup je dominantou Velkého nám., pořídili jej kroměřížští měšťané s biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna na paměť odvrácení morové epidemie, jež zasáhla město r. 1680. Vybudování monumentu bylo svěřeno umělcům činným tehdy při výstavbě Květné zahrady. V podstavci byly 4 okénka, kterými bylo vidět věčné světlo. Ostění otvorů, připomínající okna rotundy v Květné zahradě, nasvědčují tomu, že projektantem stavební složky sloupu byl architekt G.P. Tencalla. Ze soklu vyrůstá samotný sloup zakončený hlavicí na níž spočívá pozlacená socha Immaculaty s Ježíškem, který drží v ruce žezlo. Na nárožích podnože stojí sochy svatých - Václava, Mořice, Rocha a Floriána. Sv. Václav zastupuje olomoucké biskupství, sv. Mořic kroměřížskou kapitulu, sv. Rochus připomíná zažehnanou morovou nákazu a sv. Florián byl považován za ochránce před ohněm i povodněmi.

1998 - Mgr. Budík Jaroslav - Očištění, odstranění nevhodných mat., přetmelení, oprava základů, obnova a oprava kovových prvků, zlacení, domodelování, berevná retuš, zlacení, hydrofobizace. Póč Alois - zlacení.
2018 - Póč Alois - restaurátorský záměr na zlacení.
2020 - MgA. Mašek Václav - Restaurování - I. etapa - restaurování sochy p. Marie včetně zlacení
2021 - MgA. Mašek Václav - Restaurování - II. etapa - sloup, sochy světců, kamenný podstavec, včetně všech kovových prvků i oplocení a sloupů VO.

NPÚ

21444/7-6009, 1000132333

Ústřední seznam kulturních památek

21444/7-6009, 1000132333
Mariánský sloup - Velké nám., zdroj: Patka 24. 3. 2015
zdroj: Patka 24. 3. 2015

Zdroje

Mariánský sloup v Kroměříži. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.