ENKM Objekty Sochy Kaplička náves - Drahlov

Kaplička náves - Drahlov

(dochovaná), místní část Drahlov

Kaplička náves - Drahlov, zdroj: Patka 19. 3. 2015
zdroj: Patka 19. 3. 2015