ENKM Objekty Sochy Kaplička náves - Bílany

Kaplička náves - Bílany

(dochovaná), místní část Bílany

Kaplička náves - Bílany, zdroj: Patka 24. 3. 2015
zdroj: Patka 24. 3. 2015