ENKM Objekty Sochy Josef Mánes

Josef Mánes

(dochovaná)

Pilařova

Autor

Karel Otáhal (1901 - 1972)

Komentář

Socha byla umístěna před dnes již neexistující budovou Lidové školy umění (dříve Základní školy umění). Po přestěhování LŠU do budov v Jánské ulici, byla socha přemístěna do dvora budov. Socha není běžně přístupná, pouze po otevření dvoru LŠU z ulice Pilařova a při různých kulturních příležitostech konaných ve venkovních prostorách.
Josef Mánes, zdroj: Patka 24. 5. 2016
zdroj: Patka 24. 5. 2016