ENKM Objekty Sochy Haná

Haná

(dochovaná)

Odbojářů

Autor

František Kovařík (* 1937)

Komentář

Plastika na sídlišti Barbořina, obdobná plastika od stejného autora pojmenovaná Úroda stojí před VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou v Bystřici nad Pernštejnem.
Jedná se o poloakt dívky se šátkem na hlavě a rozevírající zástěru s neučitými plody.
Haná, zdroj: Patka 13. 4. 2015
zdroj: Patka 13. 4. 2015

Zdroje

ŠKRANC Pavel. Kroměřížský zpravodaj. 1988, (10), s. 190.