ENKM Objekty Sochy Haná

Haná

(dochovaná)

Odbojářů

Autor

František Kovařík (* 1937)

Komentář

Plastika na sídlišti Barbořina, obdobná plastika od stejného autora pojmenovaná Úroda stojí před VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou v Bystřici nad Pernštejnem.
Jedná se o poloakt dívky se šátkem na hlavě a rozevírající zástěru s neurčitými plody.
Haná, zdroj: Patka 13. 4. 2015
zdroj: Patka 13. 4. 2015

Zdroje

ŠKRANC Pavel. Kroměřížský zpravodaj. 1988, (10), s. 190.

Seznam uměleckých realizací z let 1948–1989 v Kroměříži. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-23]. Dostupné z: cs.wikipedia.org