ENKM Objekty Sochy Busta Rudolfa Jana

Busta Rudolfa Jana

(dochovaná)

Zámecká zahrada

Komentář

SERENI
ANTECESSORIS
ARCHIDUCIS
RUDOLPHI
CARDINALIS
PRINC: ARCHIEPISCOPI
OLOMUCENSIS
PIAE MEMORIAE
DEDICAVIT

THEDORUS
PRINC: ARCHIEPISCOPUS
MDCCCXCIX

Jeho Jasnost
náš předchůdce
arcivévoda Rudolf
kardinál
kníže arcibiskup
olomoucký
se zbožnou vzpomínkou
věnuje

Theodor
kníže arcibiskup
1899
Busta Rudolfa Jana, zdroj: Patka 10. 10. 2016
zdroj: Patka 10. 10. 2016

Erby

Kohn Theodor - na podstavci busty Rudolfa Jana