ENKM Objekty Sochy

Sochy v Kroměříži

Kroměříž – dochované

Kroměříž – odstraněné

Sochy v jiných místních částech