ENKM Objekty Sochy Sochařská výzdoba na budově Justiční akademie

Sochařská výzdoba na budově Justiční akademie

(dochovaná)

Masarykovo náměstí

Autor

Antonín Tomáš Beck

Komentář

Je autorem velkých dekorativních váz na vstupním schodišti do budovy. Sochy učenců personifikují čtyři postavy z oblasti techniky, přírodních a humatiních věd a ekonomie.
Jan Amos Komenský (1592-1670)
Josef Ressel (1793-1857) - vynálezce lodního šroubu
Johann von Littrow (1781-1840) - astronom
Ferdinand Stolička (1838-1874) - přírodovědec - zřejmě se jedná o jediný portrét tohoto učence u nás

Alegorické postavy v nikách: personifikace Vědy, Architektury, Sochařství a Malířství

Reliéfní portréty: Michelangelo Buonarroti, Antonio Canova

NPÚ

31743/7-6009, 1000143280

Ústřední seznam kulturních památek

31743/7-6009, 1000143280
Sochařská výzdoba na budově Justiční akademie, zdroj: Patka 23. 6. 2015
zdroj: Patka 23. 6. 2015

Zdroje

ŠKRANC Pavel. Kroměřížský zpravodaj. 1988, (2), s.34.

Justiční akademie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

 

, zdroj: Patka 23.6.2015
zdroj: Patka 23.6.2015
, zdroj: Patka 23.6.2015
zdroj: Patka 23.6.2015
, zdroj: Patka 23.6.2015
zdroj: Patka 23.6.2015