ENKM Objekty Budovy Šňůrařský dům

Šňůrařský dům

Vodní 57/13

Komentář

16. stol. (renesanční jádro)
Dvakrát zalomená fasáda a šířka uličního průčelí naznačuje, že dnešní dům stojí zřejmě na dvou středověkých parcelách. Sdružené okno na levé straně střídmé fasády naznačuje dochování staršího - renesančního či barokního rozvrhu. Přízemí s klasicistními plackovými klenbami se původně otvíralo do ulice dnes zazděným podloubím.
17.-18. stol. barokní přestavba
1871 - 2. patro fasáda

NPÚ

22238/7-6009, 1000133174

Ústřední seznam kulturních památek

22238/7-6009, 1000133174
, zdroj: Patka 5. 2. 2022
zdroj: Patka 5. 2. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.