ENKM Objekty Kříže Smírčí kříž

Smírčí kříž

Štěchovice

Komentář

u zdi Wechova dvora

Kamenný smírčí kříž, situovaný dnes ve výklenku u zdi Wechova dvora u křižovatky ulic Kojetínská a Štěchovice. Hrubě sekaný kříž s nápisem na čelní straně, vztahujícím se k zastřelení J. Kříže ze Štěchovic.

Stával na louce u Štěchovic, které se později staly předměstím Kroměříže. Kamenný kříž byl poté zasazen do zdi domu č.p. 30. Při jeho demolici byl kříž převezen do depozitáře muzea a po samotné opravě odtud do speciálně zhotoveného otevřeného přístavku naproti domu č.p. 1352. Ve vlastivědě moravské z r. 1911 se zmiňuje o tomto kříži František Peřinka v kapitole o kroměřížském předměstí Štěchovice. Píše, že: " V prvních letech vlády Kardinála Dietrichsteijna stalo se neštěstí, že fojt štěchovský Martin Pentlhub zastřelil r. 1605 z ručnice souseda štěchovského Jana Kříže z nešťastné příhody. Na tom místě byl postaven kamenný kříž s nápisem připomínajícím nešťastnou příhodu." V knize je i přesná citace nápisu a poznámka, že nesprávně vytesané datum 1501 vzniklo z největší pravděpodobností při opravě kříže v 19. stol. Tento názor se zdá být správný, poněvadž texty na křížích se opravdu objevují spíše na přelomu 16. a 17. stol.

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

1997 - Mgr. Budík Jaroslav - Očištění, zpevnění, oprava puklin, retuše povrchu, barevné sjednocení, hydrofobizace

NPÚ

68632/7-6009, 1293714878

Ústřední seznam kulturních památek

68632/7-6009, 1293714878
, zdroj: Patka 11. 2. 2020
zdroj: Patka 11. 2. 2020