ENKM Objekty Smaltované tabulky Židovská radnice

Židovská radnice

Moravcova 259, umístěna na Židovská radnice / židovský obecní dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Židovská radnice (č. p. 259/11)

Barokní budova postavená židům za věrné služby biskupem Karlem Lichtenštejnem koncem 17. století, má architektonicky významné průčelí členěné pilastry, přízemí je zaklenuto valenou klenbou, nad vchodem, opatřeným vkusným portálem, je biskupův znak. Bývalo zde středisko židovské obce od dávných dob. Král Jan Lucemburský povolil již v roce 1322 biskupu Konrádovi, aby usadil na svém zboží jednoho žida lichevního. Když v roce 1606 dal kardinál Ditrichštejn kroměřížským židům výsadní listinu, bylo tu už 21 židovských domů i se špitálem, později 35 domů a v každém několik rodin. Byla tu i rituální lázeň, škola, synagoga a hřbitov. Když bylo v roce 1849 zrušeno výjimečné postavení židů, začínají se rodiny stěhovat do vnitřního města, na náměstí, do přilehlých hlavních ulic. Dějiny židovské obce v Kroměříži vylíčil rabín dr. Frankel-Grün v knize Geschichte der Juden in Kremsier, vyšla ve Vratislavi v roce 1896.

Komentář

V budově dříve sídlilo Okresní kulturní středisko do r. 1991, poté školský úřad, poté se vrátila do majetku židovské obce. Dnes je nemovitost v soukromém vlastnictví a je pronajímáná podnikatelům.
, zdroj: Patka 18. 2. 2015
zdroj: Patka 18. 2. 2015