ENKM Objekty Smaltované tabulky Wechův dvůr

Wechův dvůr

Štěchovice 1328/1, umístěna na Wechův dvůr

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Wechův dvůr

býval odedávna svobodným lenním statkem a připomíná se tak již za biskupa Stanislava Thurza koncem 15. století. Tehdy tu hospodařil vladyka Vilém Kurovský z Vrchlábě, potom tu byla řada biskupských manů, drobných šlechticů. Dvůr nazýván Lvovský po pánech Lvech z Rožmitálu, kteří dvůr vlastnili v první polovici 17. století. V roce 1823 jej koupil měšťan Josef Bratránek a jeho dcera se provdala za Antonína Wecha, lékárníka a kroměřížského purkmistra. V roce 1848, v době říšského sněmu, byla zde umístěna státní tiskárna přestěhovaná sem z Vídně. Budova dvora, pozdně baroková, připomíná drobný šlechtický zámeček.
Budova byla částečně rekonstruována, jsou zde byty. Budova je v soukromých rukou.

Komentář

Zajímavostí je, že je do stěny ze směru z Kojetínské ulice zabudován smírčí kříž.
, zdroj: Patka 17. 2. 2015
zdroj: Patka 17. 2. 2015