ENKM Objekty Smaltované tabulky Trtinovský dům

Trtinovský dům

Riegrovo náměstí 149, umístěna na Trtinovský dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Trtinovský dům (č. p. 149, tabulka není dochována)

míval výčepní a várečné právo I. třídy. Jeho jméno vzniklo odtud, že jej koupil v roce 1665 měšťan Jan Trtina. Z majetku téže rodiny byl dům prodán v roce 1715 městu, které zde zřídilo kvartýry pro soldáty, jimž se dlouho říkalo trtinovské kasárny. Teprve v 19. století byl dům upraven pro školní účely. Vedla podél něho úzká ulička k hradbám na Hrubý Val. V druhé půlce 19. století byla v těchto místech prolomena ulice, která nese jméno národního buditele Pavla Josefa Šafaříka.