ENKM Objekty Smaltované tabulky Švabinského rodný dům

Švabinského rodný dům

Jánská 15/11, umístěna na Měšťanský dům - Jánská ul.

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Švabinského rodný dům (č. p. 15)

Tento dům tvoříval odedávna zadní trakt domovní fronty souběžné Kovářské ulice a bývaly zde od pokolení k pokolení mydlářské dílny. Připomínají se tu od 17. století mydláři Martin Pryčaj, Frant. Vybíral, Josef Zeman, Frant. Mazurek, jehož dcera, provdaná Thierryová, zdědila dům v r. 1870. V této době, 17. září 1873, se v zadním traktu domu do Jánské ulice narodil Maxmilián Švabinský, národní umělec, ale rodina se v jeho útlém dětství přestěhovala do Matoušova domu na pokraji Vodní ulice, potom k Moravě k Hütterům a nakonec do starého františkánského kláštera, jemuž se dodnes říká Octárna. Do rodné Jánské ulice se však Švabinský vracel jako žáček obecné školy, umístěné proti jeho rodnému domu ve starém Lichtenštejnském pěveckém semináři, jehož budovu obec koupila s podmínkou, že budova bude věnována školským účelům. Po léta tu pak byla škola Boženy Němcové.
, zdroj: Patka 18. 2. 2015
zdroj: Patka 18. 2. 2015