ENKM Objekty Smaltované tabulky Starý šenkovní dům

Starý šenkovní dům

Kovářská 20/2, umístěna na Měšťanský dům u radnice

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Starý šenkovní dům (č. p. 20, tabulka není dochována)

na rohu Kovářské ulice, v němž se připomíná v roce 1612 měšťan Lukáš Ouštěcký. V roce 1661 jej koupil biskupský obroční písař Jakub Zubřický a jeho vdovu si potom vzal dobrodružný biskupský mincovní vardín Ondřej Sinapi. Jeho památka je v Kroměříži znamenána dvěma krásnými barokovými sousošími, zhotovenými francouzským sochařem Dieussardem v roce 1696. Jsou dnes umístěna na předměstí Sladovnách a dosud objednatelem nezaplacena. V roce 1872 koupil dům poslední německý purkmistr města dr. Benesch, dal zdvihnout nad průčelí balustrádu se čtyřmi musami podle návrhu architekta Meretty. Od roku 1893 vlastnil dům advokát dr. Alois Kusák, redaktor a vydavatel útočného časopisu Velehrad. Od roku 1939 v tomto domě žil a zde zemřel historiograf města František Vácslav Peřinka. Generální renovace domu byla provedena v roce 1963-64.