ENKM Objekty Smaltované tabulky Starý šenkovní dům

Starý šenkovní dům

Riegrovo náměstí 128/3

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Starý šenkovní dům (dříve Riegrovo nám. č.128/3, tabulka není dochována)

Býval od pradávna poslední budovou v městských hradbách. Po léta tu býval oblíbený hostinec U Sedlářů. Proti domu směrem ke kostelu sv. Jana, v ose Kovářské ulice, stávala městská brána Kovářská. Za ní na Kovářském předměstí pracovali řemeslníci, kteří potřebovali oheň, kováři na prvém místě. Odtud tedy jméno brány. Bývala to mohutná dvojitá stavba, mezi oběma věžemi běžel vodní příkop a přes něj se klenul kamenný most. Jestliže bývalo město vojensky napadeno, tedy odtud, ze západu. Věže mívaly gotický ráz, byly strženy v roce 1857, protože překážely rostoucí dopravě. Potom tu bylo vybudováno náměstí, dnes Dukelských hrdinů.

Dnes je tento dům soukromý a v přízemí je papírnictví. Je to Masarykovo náměstí.