ENKM Objekty Smaltované tabulky Stará škola

Stará škola

Informační tabulka osobnosti: František Mirovít Lorenc

Milíčovo náměstí 489/8

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Stará škola (č. p. 489, tabulka není dochována)

zvaná též moravská, byla vybudována v roce 1789 podle zákona o triviálních školách pro české děti z  poddanských dědin Štěchovic, Oskole, Novosad a Bělidel. Byla to jediná česká škola na území města, vystrčená za hradby do příkopu, a přece to byla mocná hráz proti germanisaci města, zvláště od roku 1839, kdy tu působil rektor František Mirovít Lorenc (1800-1863), rodák z Vlkoše. Jeho drobná buditelská práce, věnovaná českému živlu, stavějícímu se sotva na nohy, položila pevné základy pozdějšímu boji o českou Kroměříž. V roce 1868 byla tato jediná česká škola zrušena pouhým vzkazem po policajtovi a děti byly převedeny do městských utrakvistických škol. V roce 1871 byla školní budova prodána, zvýšena o patro a býval zde hostinec, který nesl dlouho název Na staré škole.
, zdroj: Patka 18. 2. 2015
zdroj: Patka 18. 2. 2015