ENKM Objekty Smaltované tabulky Konzervatoř - stará piaristická kolej

Konzervatoř - stará piaristická kolej

Pilařova 7/1, umístěna na Piaristická kolej - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Konzervatoř - stará piaristická kolej (tabulka není dochována)

s jejíž stavbou bylo započato v roce 1688. Teprve v roce 1694 byla stavba dokončena, když bylo uvolněno místo, kde stával špitál pro chudé s kostelíkem sv. Jana. Stavebně byla budova spojena s chrámem sv. Jana, s jehož stavbou bylo započato v roce 1737. V budově byla po roce 1949 umístěná Státní konzervatoř. V nádvoří jsou staré sluneční hodiny.

Komentář

Dnes Konzervatoř P.J. Vejvanovského