ENKM Objekty Smaltované tabulky Stará kroměřížská lázeň

Stará kroměřížská lázeň

Ztracená 64/3, umístěna na Staré městské lázně

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Stará kroměřížská lázeň (č. p. 32/66, dům vedle Charity, tabulka není dochována)

V tomto domě bývala odedávna veřejná lázeň a připomíná se tu do roku 1621 lazebník Honz, potom lazebník Samuel Bank z Ratiboře, čtyřikrát ženatý, který dovedl léčit všechny neduhy. Vládl tu později, po roce 1688, městský chirurgus Jan Jiří Gruber, lékař dovedný a vážený, volený i za purkmistra města. V lázni se sázely baňky i pijavice, měšťané se tu pařili v dřevěných škopcích, bývala tu bradýrna i šenk a v 16. století i středověké lunaparum, to je dům povětrných ženštin, s nímž mívali otcové města mnoho nepříjemností i starostí.

Komentář

Dnes jsou v tomto domě byty k pronájmu. Je to soukromý dům.
, zdroj: Patka  9. 1. 2015
zdroj: Patka 9. 1. 2015