ENKM Objekty Smaltované tabulky Šenkovní dům U Zlatého stromu

Šenkovní dům U Zlatého stromu

Velké náměstí 47/39, umístěna na Dům U zlatého stromu

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Šenkovní dům U zlatého stromu (č. p. 47/39, tabulka není dochována)

Stará měšťanská renesanční stavba, v níž se v roce 1678 připomíná rytec biskupské mincovny Kryštof Hoffman. Potom jej vlastnila i kroměřížská piaristská kolej a od roku 1824 jej koupil kupecký rod Lasnauských. V době zasedání říšského sněmu 1848 zde bydlel pověstný ministr Alexandr Bach. V roce 1865, když dům vlastnil purkmistr města Wolfgang Lasnausky, ubytoval se zde zakladatel Sokolstva dr. Miroslav Tyrš, tehdy host pěveckého spolku Moravan, světícího za účasti celé Moravy i Čech svůj spolkový prapor. Obnova podloubí v roce 1960.

V podloubí je dnes kavárna.