ENKM Objekty Smaltované tabulky Šenkovní dům IV. třídy

Šenkovní dům IV. třídy

Riegrovo náměstí 124/17, umístěna na Měšťanský dům - Kovářská ul.

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Šenkovní dům IV. třídy (tabulka není dochována)

Tento měšťanský dům patřil k těm, jimž příslušelo šenkovní právo IV. třídy a jichž bylo ve městě asi 40. První archivní zmínka o něm je z roku 1612, ale nynější dispozice pochází až po roku 1643, kdy byl dům zničen požárem při švédském vpádu a později opět vystavěn Janem Černým. Mezi pozdějšími majiteli domu byl vlašský kameník Rossi. V 18. století jej vlastnil Matyáš Rangel a po něm jeho syn Ignác, právník a šlechtic. Tehdy byla hodnota domu odhadována na 610 rýnských zlatých. Od roku 1790 byl majitelem také vrchní hukvaldského panství Jan Bayer. V minulém století byl dům propojen se svým protějškem v Kovářské ulici.