ENKM Objekty Smaltované tabulky Šenkovní dům I. třídy (Canevalův dům)

Šenkovní dům I. třídy (Canevalův dům)

Velké náměstí 45/35, umístěna na Canevalův dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Šenkovní dům I. třídy (č. p. 45, tabulka není dochována)

V jádře renesanční, barokově přestavěný. Uvnitř prostorný mázhaus, průčelí z konce 17.
století. Od pradávna tudy probíhala obranná ulička k hradbám na východní straně města, za Ztracenou ulicí. Tyto hradby jsou dobře zachovány, ale skryty v zahradách a dvorech domů. V roce 1668 se zde připomíná bývalý císařský stavitel Alexandr Caneval, který měl velký podíl na opravách města zkaženého v roce 1643 Švédy. Bydleli tu lazebníci Blumentál a Metzler, nakonec od roku 1806 i první purkmistr města po vyvázání města z biskupského poddanství v roce 1786, Tomáš Steinbrecher. Byl to první dům, jímž se začala v roce 1955 renovace náměstí s otvíráním podloubí, zazděných v letech 1860 dřevěnými portály krámů.

Byla zde restaurace U Bruna.