ENKM Objekty Smaltované tabulky Šenkovní dům

Šenkovní dům

Riegrovo náměstí 141/49, umístěna na Šenkovní dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Šenkovní dům (č. p. 141/49 dříve 141/24, tabulka není dochována)

barokní, s dobře architektonicky řešeným průčelím a zachovalými klenbami. Byl obnoven po švédském vpádu a v roce 1777 přestavěn do nynější podoby. Bydleli v něm biskupští úředníci a drobní šlechtici, až jej v roce 1862 koupil purkmistr Matyáš Schroth von Rohrberk, germanizátor města, který v roce 1868 zrušil pouhým vzkazem po policajtovi jedinou českou jednotřídku, v níž po dlouhá léta působil vlastenecký rektor František Mirovít Lorenc.