ENKM Objekty Smaltované tabulky Rožní dům proti zámku (Vrchnostenský dům - Renthaus)

Rožní dům proti zámku (Vrchnostenský dům - Renthaus)

Velké náměstí 41/27, umístěna na Vrchnostenský dům - Renthaus

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Rožní dům proti zámku

Býval šenkovním domem I. třídy. Má ranně renesanční ostění oken v I. patře, byl pak po roce 1687 barokově přestavěn. Z téhož roku pochází i krásný portál připisovaný biskupskému staviteli Tencallovi. Dům vlastnili koncem 16. století drobní šlechtici Pálinkové ze Štěchovic, z nichž Jan býval několikrát primátorem města. Potom se tu střídali šlechtičtí majitelé, až v roce 1687 jej koupil švec Jiří Dresler. Biskupovi však nebylo ševcovské sousedství po chuti, a tak vymohl zrušení kupu a domu se ujal sám. Byla tu potom dlouho biskupská účtárna, proto se domu říkalo Renthaus. V letech 1957-58 byl dům opraven v rámci městské památkové rezervace.

Dnes je v podloubí domu kavárna. V horním patře byly byty, dnes jsou prázdné.