ENKM Objekty Smaltované tabulky Bývalá restaurace F. Pečmana

Bývalá restaurace F. Pečmana

Informační tabulka osobnosti: Felix Skibinský

Havlíčkova 1262, umístěna na Soubor secesních vil

Text

BÝVALÁ RESTAURACE F. PEČMANA
Tento dům s předzahrádkou byl vystavěn v roce 1905 v nezvyklém slohu belgické secese městským stavitelem polského původu Felixem Skibiňským. Tato malebná stavba je jedním z mála příkladů tohoto slohu na Moravě i v Čechách. Dům byl vystavěn pro hostinského Františka Pečmana spolumajitele firmy F. a R. Pečman, která měla svůj obchod se stavebními hmotami na dnešním náměstí Míru.
V roce 1918 prodal F. Pečman dům manželům F. a A. Skopalovým a ti roku 1922 manželům F. a M. Mrázkovým.
V roce 1993 koupil dům Dipl. Ing. Milan Rieger, který po rozsáhlých rekonstrukcích vrátil dům do původní podoby.

Komentář

text není od Jindřicha Spáčila
, zdroj: Patka 30. 9. 2021
zdroj: Patka 30. 9. 2021