ENKM Objekty Smaltované tabulky Separační zeď

Separační zeď

Tylova 232/2, umístěna na Měšťanský dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Ohradní zeď

dělící židovské město od města křesťanského, byla postavena biskupem Lichtenštejnem v roce 1680. Zachovala se jen její část s výklenky, v nichž bývaly barevné obrazy. Za zdí byly dvě ulice, v nichž se od pradávna usazovali židé. Velká židovna, dnes Moravcova ulice (po piaristském dějepisci Moravcovi) a Malá židovna, dnes ulice Tylova, která se dříve nazývala ulicí Svatomichalskou, protože vedla přímo od literátského kostelíka Svatého Michala. Ten stával na plácku pod kostelem P. Marie a jeho základy jsou pod terénem zachovány. Vchod do ghetta byl na noc uzavírán těžkým řetězem. Kolem kostela P. Marie býval od pradávna křesťanský hřbitov, který byl zrušen teprve v roce 1788. Od roku 1563 se však už pochovávalo také na hřbitově Sv. Trojice v Oskoli, v místech, kde je dnes Ústav národního zdraví.
, zdroj: Patka 27. 1. 2015
zdroj: Patka 27. 1. 2015