ENKM Objekty Smaltované tabulky Františkánský klášter - Octárna

Františkánský klášter - Octárna

Tovačovského 318/18, umístěna na Františkánský klášter - octárna

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Františkánský klášter – Octárna (č. p. 318/18)

Kardinál Ditrichštejn uvedl v roce 1609 do města františkány a postavil jim za městskými hradbami klášter, v němž byli usazeni od roku 1620 až do zrušení kláštera v roce 1788. V těch místech, kde stojí Ústav národního zdraví, býval hřbitov s kostelíkem sv. Trojice. Františkáni kostel rozšířili a jeho část stojí dodnes. Klášter, tak jak jej vidíme na starých rytinách, byl opevněnou jednotkou, měl svou bránu, padací most, příkopy. Budova se zachovala i s nádvořím v celkem původní podobě. Po zrušení kláštera v ní byla zřízena výrobna octa, odtud se jí říká dodnes Octárna. Později tu byly byty. V roce 1918 koupilo klášter město. Národní umělec Max Švabinský trávil tu léta svého dětství a mládí.

Komentář

V roce 1987 zde byla realizována studie pro městskou knihovnu, rozsah rekonstrukce byl značně finančně náročný, proto bylo od tohoto záměru upuštěno po r. 1989. Octárnu odkoupil v r. 1995 soukromý podnikatel P. Mráček a vybudoval zde velmi citlivě hotelový komplex. K tomuto účelu slouží budovy dodnes.
, zdroj: Patka 17. 2. 2015
zdroj: Patka 17. 2. 2015