ENKM Objekty Smaltované tabulky Obecní/Obecný dvorek

Obecní/Obecný dvorek

Malý val

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Obecní dvorek (tabulka není dochována)č.p.11

Byl postaven podle skrytého data v chronogramu nad vraty v roce 1715. V roce 1811 se tu připomíná továrna na sukna, manufaktura zřízená hrabětem Troyerem. Byl to vlastně první průmyslový podnik ve městě, nepřečkal však napoleonské války. V roce 1817 byl zrušen. Byly tu potom ubytovny vojska, k nimž byly z druhé strany, od Novosad, přistavěny v roce 1875 první velké kasárny města, zvané Ostrorožní. Stará budova na Malém valu, v níž bývala soukenná manufaktura, tvoří vlastně jejich zadní trakt. Objekt užíval Okresní podnik bytového hospodářství, který jej přebudoval na kanceláře. Později jej město vyměnilo za dům, který byl v soukromém vlastnictví na 1. máje dříve Okresní odborová rada. Tím se dům zprivatizoval. Ve dvoře sídlí různé soukromé firmy.
, zdroj: V.K. Obecný dvorek. Zajímavosti z městské kroniky. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, )2), s. 38.
zdroj: V.K. Obecný dvorek. Zajímavosti z městské kroniky. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, )2), s. 38.

Zdroje

V.K. Obecný dvorek. Zajímavosti z městské kroniky. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, )2), s. 38.