ENKM Objekty Smaltované tabulky Dům zvaný Generalhaus

Dům zvaný Generalhaus

Velké náměstí 33/11, umístěna na Dům zvaný Generalhaus (Obecní dům)- Velké nám.

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Dům zvaný Generálhaus (č. p. 33/11 dříve 33/1)

V jádře renesanční, barokově přestavěný, průčelí z poloviny 19. století, nad vraty znak města s letopočtem 1600. Byl zde šenkovní dům I. třídy s právem na dva vary a dvě bečky piva vždycky, když padla na dům pořádka. V době války třicetileté tu seděl znamenitý rod biskupských úředníků Finsterwalderů, cítící s českým národem, někteří z tohoto rodu byli purkrabími i primátory města. (Román Jindřicha Spáčila Tvrz nejpevnější). V roce 1764
koupila dům kroměřížská obec a dala jej k dispozici velitelům kroměřížské posádky. Bydlel zde také slavný generál Laudon z dob císařovny Marie Terezie. V roce 1850, kdy si městskou radnici pronajal stát na nově zřízené okresní hejtmanství, byla sem přenesena radnice. Teprve v roce 1963 se odstěhovala na původní místo.

Komentář

Dnes je dům součástí radnice, sídlí v něm městská policie a další odbory.
, zdroj: Patka 27. 1. 2015
zdroj: Patka 27. 1. 2015