ENKM Objekty Smaltované tabulky Nemocnice

Nemocnice

Malý val 1553, umístěna na Nemocnice Milosrdných sester Vincence de Paul

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Nemocnice (č. p. 1553, tabulka není dochována)

pro léčení vnitřních chorob, dříve klášter Milosrdných sester, byla vybudována v roce 1843-45 v městském hradebním příkopu těsně za hradbami, jež jsou tu dobře zachovány. V nemocniční zahradě za ohradní zdí jsou zachovány i zbytky hradebního příkopu. Ulice, která tudy probíhá, se jmenuje Malý val na rozdíl od Hrubého valu, dnes třídy 1. máje. Ta se táhne obloukem kolem zbytků městských hradeb, které jsou zachovány v zahradách a dvorech domů i se zbytky obranných příkopů.

Komentář

Dnes je to nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul.