ENKM Objekty Smaltované tabulky Nádraží

Nádraží

Nádražní 1690/17, umístěna na Nádraží

Autor

Jindřich Spáčil

Text

NÁDRAŽÍ

V roce 1879 byla v Kroměříži vytvořena akciová společnost, která zbudovala soukromou lokální dráhu Kroměříž-Hulín. Jízda tu byla zahájena 20. listopadu 1880. V té době postaveno nádraží, k němuž darovalo město pozemek. Současně byla zbudována lokální trať Kroměříž – Zborovice, ale na spojení s Valašským Meziříčím bylo nutno čekat až do roku 1883 a trať do Kojetína byla postavena teprve v roce 1887. V témže čase přešla celá trať do správy Severní dráhy císaře Ferdinanda. V časech dřívějších, od roku 1845, spojovaly Kroměříž s nádražím v Hulíně dvojspřežní dostavníky.

Komentář

Nádraží akciové Společnosti kroměřížských drah bylo postaveno na pozemcích darovaných městem. Na objekt navazovala vodní věž, kůlna pro parostroje a dům hlídače a vážného. V hlavní budově byly prostory v přízemí rozčleněny na vestibul, bufet, kuchyň, čekárny jednotlivých tříd, restauraci a provozní místnosti.. Z levé strany vestibulu vedlo schodiště do patra k bytům pro zaměstnance.

Město ve 30. letech 19. stol. odmítlo stavbu železnice a tím se ocitlo stranou hospodářského rozvoje. První parní lokomotiva se jmenovala Fürstenberg a vyjela na trať v roce 1880. V r. 1885 navštívil město František Josef I. s císařovnou Alžbětou, korunním princem Rudolfem a arcivévodou Karlem Ludvíkem, aby se zúčastnili třídenního setkání s ruským carem Alexandrem III.
, zdroj: Patka 27. 1. 2015
zdroj: Patka 27. 1. 2015

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.