ENKM Objekty Smaltované tabulky Nábělkův dům

Nábělkův dům

Havlíčkova 664/27

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Nábělkův dům (č. p. 664/27, tabulka není dochována)


Profesor kroměřížského gymnasia dr. Frant. Nábělek zbudoval tento dům v secesním slohu v roce 1911. Narodil se v r.1852 v Cetechovicích. Byl vynikajícím pedagogem, astronomem a fyzikem. Napsal ze svého oboru některé publikace a pořídil velmi cenné mapy hvězdného nebe. Již v roce 1895 dělal pokusy s paprsky, které dostaly potom jméno Roentgenovy. Provedl v rotundě Květné zahrady pokus Foucaultův o otáčení se zeměkoule. Jeho pedagogický vliv na žáky byl veliký, v Kroměříži pracoval po řadu let osvětově jako propagátor nových fyzikálních vynálezů. Zemřel v roce 1915. Z jeho dětí, pěstitelů vzájemnosti česko-slovenské, vynikl v botanice prof. dr. František Nábělek ml., později rektor Komenského university v Bratislavě. Jeho pětidílná práce o botanických výzkumech na Blízkém východě, má význam světový. Také jeho bratr prof. dr. Vojtěch Nábělek, působící na Komenského universitě, vynikl v botanice a publikoval řadu prací z tohoto oboru ze Slovenska, Egypta, Kréty, Alp. Popsání květeny na Kroměřížsku je také jeho dílem. Další bratr MUDr. Ludvík Nábělek, lékař v Banské Bystrici, byl aktivním účastníkem Slovenského národního povstání a signatářem prvních dokumentů tohoto velkého aktu. Nábělkova dcera Anna, předčasně zemřelá, byla klavírní virtuoskou a pracovala v hudební pedagogice.