ENKM Objekty Smaltované tabulky Mühlmannův dům

Mühlmannův dům

Vodní 88/24, umístěna na Nájemní dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Mühlmannův dům (č. p. 88, původní text Jindřicha Spáčil)

Tento dům nesl dlouho jméno kroměřížské sladovnické rodiny Mühlmannů, jejichž přítomnost ve městě je doložena rokem 1822. Nájemce městského pivovaru Josef Mühlmann se zúčastnil buditelského ruchu v Kroměříži. V jeho domě v prvním patře směrem do dvora byl sál, v němž už v letech 1850 hrály divadla herecké společnosti, zvláště Štanderova. V roce 1865 tu sehrál kroměřížský Spolek ochotnického divadla svou první divadelní hru – Jana Nerudy – Ženich z hladu. Hrálo se tu do časů dokončení Nadsklepí, tedy do let 1868 – 1870. V tomto sále hrálo také první kroměřížské kino. V první půlce 20. století měl zde sídlo Spolek pokrokového studentstva Milíč a zkoušel zde řadu svých vynikajících divadelních inscenací. V době druhé světové války nalezl tu útočiště i kroměřížský Klub přátel umění a pořádal zde výtvarnické výstavy.

Mühlmannův dům (původní text byl použit v roce 2007 bez úprav)

Komentář

Plaketa byla umístěna na dvou různých domech ve Vodní ulici. Původně byla umístěna na domě čp. 88/24 později byl přesunuta na dům čp. 93/14.
, zdroj: Patka 27. 1. 2015
zdroj: Patka 27. 1. 2015