ENKM Objekty Smaltované tabulky Minikátorský dům

Minikátorský dům

Informační tabulka osobnosti: Pavel Josef Vejvanovský

Velké náměstí 112/61, umístěna na Minikátorský dům - dům P.J. Vejvanovského

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Minikátorský dům (č. p. 112 , tabulka není dochována)

s šenkovním právem I. třídy, se poprvé připomíná kolem roku 1620. Koupil jej tehda krátce po bělohorské bitvě Ital Filip Minikátor z Lugana, dlouholetý purkmistr města Kroměříže, jehož dcera Anna Alžběta vzala si v r. 1666 za manžela slavného dvorního a polního trumpetistu biskupského dvora, hudebního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského, autora více než 150 skladeb církevních i světských, které dodnes okouzlují milovníky staré hudby v rozhlase i na koncertech. V tomto domě Pavel Josef Vejvanovský zemřel v roce 1693. Renovace domu byla provedena v roce 1961.