ENKM Objekty Smaltované tabulky Dům Lampartovský

Dům Lampartovský

Riegrovo náměstí 133/8

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Dům Lampartovský (č. p. 133)

zpustlý po švédském vpádu, koupil v roce 1868 český buditel dr. František Mošner, profesor babictví na olomoucké universitě. V roce 1837 vydal odbornou knihu Babictví, která byla v národním probuzení prvním česky psaným spisem na Moravě. V roce 1851 vydal knihu o výchově dětí Pěstounka, která byla Boženě Němcové přímým podnětem k vytvoření Babičky. Dcera Mošnerova Marie se provdala za buditele a bojovníka za českou Kroměříž dr. Jana Kozánka. Profesor Mošner zemřel v tomto domě 3. února 1876 a je pochován v Kozánkově hrobce na kroměřížském hřbitově.
, zdroj: Patka 18. 2. 2015
zdroj: Patka 18. 2. 2015