ENKM Objekty Smaltované tabulky Květná zahrada

Květná zahrada

Gen. Svobody, umístěna na Květná zahrada

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Květná zahrada (tabulka není dochována)

Její vstupní budova byla vytvořena architektem Ant. Archem v letech 1840 ve výrazném klasicistním slohu. Z téže doby jsou také oba skleníky za vstupní cestou. V budově bydlel v roce 1848 historik Václav Vladivoj Tomek. Květná zahrada sama byla budována po celé desítiletí od roku 1665 v bažinatém terénu, který dal biskup Lichtenštejn odvodnit a vytvořil zde jedinečný sad v tehdy módním slohu francouzském. Uzavírá jej sloupová galerie zvaná kolonáda, v níž je 44 soch, představujících řecké a římské bohy i význačné osobnosti tehdejšího veřejného života. Hlavní vchod býval dříve uprostřed kolonády, jeho portál ze strany od Štěchovic zdobí biskupovo poprsí s oslavným textem za začínajícím honosným pozváním „Vstup hosti!“ i v latině „Ingredere Hospes!“ Uprostřed Květné zahrady je baroková stavba zvaná rotunda, bohatě vyzdobená sochami, freskami a štukaturou. Do tohoto místa se sbíhají stříhané aleje ze všech stran této jedinečné zahrady, jejíž vzhled je výrazem doby v níž vznikla, to je panovnického absolutismu, v němž se musí člověk i příroda podrobit vůli vládcově. Hotové dílo Květné zahrady bylo v r. 1691 zachyceno v kresbách Matěje
Vischera a vyryto slavným kartografem a rytcem J. v. Nypoortem. Z vynikajících umělců, kteří podle základních návrhů biskupových vytvářeli jedinečnou krásu Květné zahrady, je třeba jmenovat kromě jiných architekty Luchese a Tencallu i sochaře Michala Mandíka. Květná zahrada je prvořadou naší národní památkou.