ENKM Objekty Smaltované tabulky Kozánkův dům (nám.Míru-zbourán)

Kozánkův dům (nám.Míru-zbourán)

náměstí Míru 500

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Kozánkův dům (č. p. 500, tabulka není dochována, dům zbourán)

Dr. Jan Kozánek se narodil v roce 1821 v Přerově a zemřel v roce 1890 v Kroměříži. Tento dům postavil v letech 1860. Byl význačným moravským politikem a buditelským pracovníkem v Kroměříži od roku 1850. S jeho jménem je spojováno založení Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické, kde úzce spolupracoval s buditelským sedlákem Františkem Skopalíkem. Pomáhal budovat Zemskou rolnickou školu v Kroměříži i školu hospodyňskou, tehdy jedinou v Evropě.
Přičinil se v roce 1882 o zřízení českého gymnasia v Kroměříži a založení rolnického akciového cukrovaru, byl v čele bojů za počeštění správy města v letech 1880, pomáhal budovat Občanskou besedu a v roce 1863 i pěvecký spolek Moravan. Ten nalezl později v této budově útulek i s hudební školou zvlášť za Kozánkova syna Emila, dlouholetého starosty Moravana. Ve své více než 100leté historii zasloužil se Moravan o kulturní rozkvět města.
, zdroj: Patka 31. 8. 2016
zdroj: Patka 31. 8. 2016