ENKM Objekty Smaltované tabulky Kozánkův dům

Kozánkův dům

Informační tabulka osobnosti: Jan Kozánek

Štěchovice 1320, umístěna na Kozánkův dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Kozánkův dům (původní text Jindřicha Spáčila)


Vznikl ve Štěchovicích na místě starého pololánu v druhé půlce 19. století. Tehdy byly Štěchovice ještě samostatná obec s dvaceti pololány (od roku 1850).
Koncem 19. století se stal Kozánkův patricijský dům pohostinným domem mnohých význačných lidí, kteří přišli do Kroměříže. Častým hostem tu býval Antonín Dvořák, ale také František Ondříček, Jaroslav Kocián, Vítězslav Novák, Karel Kovařovic, Ema Destinnová, z herců Eduard Vojan, Otilie Sklenářová-Malá, Hana Kvapilová, cestovatel Emil Vráz. Zde se scházeli politikové, vědci, bývalo tu i České kvarteto.
Dr. Jan Kozánek byl buditelem města, dr. Emil Kozánek byl dlouholetým starostou Moravana a vedoucí osobností hudebního života města.
Dnes jsou tu kanceláře JZD Družba Kroměříž.
Kozánkův dům chátral, v r. 2016 byl necitlivou rekonstrukcí přestavěn na byty soukromou firmou.

Komentář

Kozánkův dům (původní text upraven v roce 2004)

Dům byl postaven v roce 1883 kroměřížským stavitelem Antonínem Zajíčkem v pozdně historizujícím stylu. V roce 1894 jej koupil JUDr. Emil Kozánek. Koncem 19. století se stal Kozánkův dům místem setkání řady význačných osobností českého veřejného a kulturního života. Častými hosty tu bývali skladatel Antonín Dvořák, Vítězslav Novák, Karel Kovařovic, ale také houslista František Ondříček, Jaroslav Kocián, pěvkyně Ema Destinová, z herců Eduard Vojan, Otilie Sklenářová-Malá, Hana Kvapilová, cestovatel Emil Vráz.
JUDr. Jan Kozánek byl jednou z vedoucích osobností politického, hospodářského a národnostního dění v Kroměříž a okolí v druhé pol. 19. stol. Podílel se na založení Občanské besedy v Kroměříži a pěvecko-hudebního spolku Moravan, stál u zrodu Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické.
JUDr. Emil Kozánek byl dlouholetým starostou Moravana a přední osobností hudebního života města.
, zdroj: Patka 13. 4. 2016
zdroj: Patka 13. 4. 2016