ENKM Objekty Smaltované tabulky Knížecí dům

Knížecí dům

Na Sladovnách 1492/4, umístěna na Knížecí dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Knížecí dům

Stojí v sousedství biskupské mincovny a připomíná se poprvé v roce 1621, ale býval tu již mnohem dříve, jak o tom svědčí krásný renesanční portál z konce 16. století. Bývaly zde byty knížecích, to je biskupských úředníků. Na protější straně ulice býval proslavený hostinec Heppnerův, v němž se v roce 1848 shromažďovala společnost. Bývala tam slavnostní shromáždění účastníků kroměřížského sněmu, zvláště 14. prosince 1848, kdy se v Heppnerově sále sešla se slovanskými poslanci početná srbská delegace. Od dob Slovanského sjezdu v Praze byla to nejdůležitější politická schůzka Slovanů v letech kolem roku 1848. Jejími účastníky byli z české strany Palacký, Rieger, Havlíček, Tyl, Tomek, Brauner, Presl a mnozí jiní. V roce 1847 byla v Heppnerově hostinci pořádána první česká beseda a při ní poprvé v Kroměříži zazpívána Tylova píseň Kde domov můj.
, zdroj: Patka 17. 2. 2015
zdroj: Patka 17. 2. 2015