ENKM Objekty Smaltované tabulky Viktor Kaplan (1866-1934), vynálezce vodní turbíny

Viktor Kaplan (1866-1934), vynálezce vodní turbíny

U Strže 1588/32, umístěna na Vodní elektrárna

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Viktor Kaplan (1866-1934), vynálezce vodní turbíny
Snaha po využití vodních sil pro výrobu elektrické energie v prvních desetiletích 20. století vedla ke světovému zápolení o zvětšení rychloběžnosti vodních turbín, do něhož se úspěšně zapojil DR.ING. Viktor Kaplan, působící na německé technice v Brně.
V roce 1919 byla první Kaplanova turbína uvedena do provozu v přádelně v rakouském městě Velmu. Pokusná turbína byla zbudována rovněž
v Poděbradech. Výsledky zkoušek vedly k rozhodnutí použít Kaplanových turbín v nově budované vodní elektrárně Na Strži v Kroměříži.
S výstavbou elektrárny bylo započato v roce 1920. Do provozu byla dána v červenci 1923. Dvě tehdy instalované turbíny vyráběly ročně pět miliónů kilowathodin elektrické energie. Oběžná kola Kaplanových turbín o průměru 2,2 metru znamenala výrazný pokror proti dosavadním.
Vodní elektrárna Na Strži představovala ve své době vrcholné energetické dílo v Československu a patřila k nejmodernějším svého druhu na světě. Stala se vzorem pro pozdější vodní elektrárny v naší zemi.

Komentář

Elektrárna je stále krásná nejen uvnitř, ale i zvenčí. Kaplanovy turbíny jsou stále funkční a udžována v bezvadném stavu. Bohužel náštěva elektrárny není přístupna veřejnosti, pouze ve výjímečných případech. Ale pokud si uděláte vycházku k elektrárně, je zde krásné okolí a určitě je zajímavé vidět zkrocení řeky Moravy,
, zdroj: Patka 29. 5. 2015
zdroj: Patka 29. 5. 2015