ENKM Objekty Smaltované tabulky Kanovnické domy (28-31)

Kanovnické domy (28-31)

Jánská 28/8, umístěna na Kanovnický dům

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Kanovnické domy (č. p. 28 - 31)

patřící kapitule u sv. Mořice vznikly po roce 1693 na místě drobných řemeslnických domků a staré obecní šatlavy. Jsou to barokové stavby tvořící v Jánské ulici velmi působivý celek. Stavby jsou připisovány biskupskému architektovi Giovanni Pietru Tencallovi z Bissone u Lugana, obnoviteli kroměřížského zámku po zkažení města Švédy. Domy patří k nejhodnotnějším architektonickým celkům města. Průčelí jsou řešena pilastrovým řádem. V přízemí jsou lunetové klenby. Dům č. 31 má velmi pěkné zachovalé barokové dveře. Z vynikajících členů kanovnického kolegia je třeba připomenout hanáckého povídkáře P. Aloise Hlavinku a P. Julia Chodníčka, který zanechal v rukopise roztomilou knihu vzpomínek Kroměříž v hradbách. Tiskem vyšla v r. 1938 a 1948.
, zdroj: Patka 30. 1. 2015
zdroj: Patka 30. 1. 2015