ENKM Objekty Smaltované tabulky Hotel Haná

Hotel Haná

Velké náměstí 110/57, umístěna na Ventrubovský dům - hotel Haná

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Hotel Haná (č. p. 110)

Starý nákladnický a šenkovní dům, v jádře renesanční, se zachovalou klenbou a podloubím, druhé patro přistavěno po roce 1875. Dům držel od 16. století rod Kojeckých. Po zkažení města Švédy v roce 1643 tu seděl vážený občan města a dlouholetý purkmistr Blažej Březovský. Krátký čas byl dům v majetku kláštera sv. Tomáše v Brně, až jej v roce 1724 koupil měšťan Jan Ventruba a odtud byl dům nazýván ventrubovský. V roce 1754, když bylo třeba po prohraných válkách s Pruskem reformovat rakouskou armádu, koupila dům obec na kasárny, jimž se říkalo ventrubovské. Ležely tu dvě setniny vojáků po 100 mužích. Po stu letech, když byly postaveny nové kasárny proti Ostrému rohu, prodala obec dům v roce 1875 řezníku Josefu Simonovi, který zde zařídil chvalně známý měšťanský hotel Simon. Dům byl mnohokráte přestavován až po generální renovaci v letech 1956-60 dostal jméno Hotel Haná. S hotelem byl směrem dolů zcela spojen renesanční, barokově přestavěný dům, i když si zvenčí zachoval svou dřívější podobu s dvěma pamětními deskami poslanců kroměřížského sněmu dr. Františka Braunera a Karla Havlíčka Borovského. Ten ovšem bydlel popravdě v bytě domu sousedního, patřícího v roce 1848 kupci Waisovi. Když měla být v roce 1908 Havlíčkova deska odhalena, nedovolil německý majitel domu, aby byla umístěna na správné místo, a tak byla zasazena na dům vedlejší.
, zdroj: Patka 18. 2. 2015
zdroj: Patka 18. 2. 2015