ENKM Objekty Smaltované tabulky Hostinský dům U zlatého jelena

Hostinský dům U zlatého jelena

Velké náměstí 50/45, umístěna na Dům U zlatého jelena

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Hostinský dům U zlatého jelena (č. p. 50/45)

ve svém jádře renesanční, barokově přestavěný po švédském vpádu. V roce 1631 jej koupil vzácně slovutný primátor města Frydrych Kočička. Po roce 1806 jej vlastnil vynikající národohospodář císaře Josefa II. Antonín von Kaschnitz. V roce 1848 byla tu Vrbíkova kafeterie a sídlel zde Klub slovanských poslanců. Z oken domu řečnili při hanáckých banderiích čeští poslanci František Palacký a Frant. Lad. Rieger, jehož podobiznu tu kreslil Josef Mánes. Po roce 1848 se Vrbíkova kafeterie, která byla shromaždištěm českého živlu v Kroměříži, přestěhovala na protější roh, do empirového domu, na jehož místě postavil Tomáš Baťa v roce 1930 Dům obuvi. Události okolo Kroměřížského sněmu jsou vylíčeny v románu Jindřicha Spáčila Ať žije sněm.
, zdroj: Patka 31. 8. 2016
zdroj: Patka 31. 8. 2016