ENKM Objekty Smaltované tabulky Hotel Mostar (zbouráno)

Hotel Mostar (zbouráno)

Stoličkova 147/5

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Historická budova vzniku KSČ v roce 1921 (tabulka není dochována, budova byla zbourána)

Tato budova bývalého hotelu Mostar byla postavena v roce 1879, střídala majitele, mezi nimiž byla i napajedelská hrabata Baltazzi, od nichž ji koupil v roce 1912 jarošovský pivovar a později ji podle toho pojmenoval na hotel Jarošov. V roce stavby hotelu bylo započato s budováním trati Kroměříž – Hulín a tím i s rozvojem celé městské čtvrti za Moravou. A odkud jméno Mostar? Bylo to v době okupace Bosny a Hercegoviny v roce 1878 a nejeden náš voják sloužil tehdy v hercegovském hlavním městě Mostaru. Odtud byl tedy nový hotel pojmenován. Soustřeďovalo se tu kroměřížské dělnické hnutí a 26. března 1921 došlo zde k památnému shromáždění sociálně demokratické levice, která přijala podmínky pro vstup do III. Internacionály a založila tak komunistickou stranu. O dva dny později, 28. března 1921, schválili zde toto rozhodnutí delegáti třiceti organizací sousedních okresů Kroměříž, Holešov, Zdounky a Bystřice p.Hostýnem. Projevili tak solidaritu s ruským proletariátem, který budoval po Velké říjnové revoluci v roce 1917 z carského Ruska první socialistický stát na světě. Dne 21. května 1921 došlo i zde k ustavení organizace KSČ v Kroměříži.
, zdroj: Patka 31. 8. 2016
zdroj: Patka 31. 8. 2016