ENKM Objekty Smaltované tabulky Hejtmanský dům

Hejtmanský dům

Velké náměstí 40/15, umístěna na Hejtmanský dům (Syrakovský) - Velké nám.

Autor

Jindřich Spáčil

Text

Vznikl spojením dvou starých renesančních staveb a jejich přestavbou v druhé půlce 17. století. Zajímavý je mázhauz i nádvoří domu, který sloužil jako obydlí drobných šlechticů a hejtmanů v biskupských službách. Připomíná se tu v roce 1593 sekretář biskupa Pavlovského Valentin Lauban, potom Jan Syrakovský ze Syrakovic, účastník českého povstání v roce 1618. Biskupský hejtman Maxmilián Říkovský z Dobrčic prodal dům v roce 1667 biskupovi. Výšku dřívějšího terénu, jenž byl okolo domu do roku 1832, připomíná zvýšená terasa boční strany domu směrem na Sněmovní náměstí.

Dům je dnes v soukromých rukou.
, zdroj: Patka 30. 1. 2015
zdroj: Patka 30. 1. 2015